Flodur OÜ on asutatud eesmärgil pakkuda IT ettevõtetele dünaamilist arendusressurssi, olles seejuures efektiivsed aja kasutuse suhtes.

Mobiilirakenduste arendus

Pakume Kotlin/Android rakenduste arendust. Jälgime tehnoloogia viimaseid arenguid ning kasutame parimaid arhitektuurilisi lahendusi nagu MVVM ning reactive programming, loomaks rakendusi, mis skaleeruvad Teie firmaga.

Parema ülevaate saamiseks vaadake meie poolt loodud rakendust Paadid

DevOps as a Service

Pakume unikaalset lahendust, kui Teil on mitmeid legacy rakendusi, mis on endiselt kasutusel, aga on ajale jalgu jäänud reliisimisprotsessidega - reliisiajad on pikad ning kohmakad, tihtipeale sisaldavad need palju muudatusi, mis kõik ühe korraga klientidele edastatakse. Sellisel lähenemisel on mitmed probleemid:

Meie lahendus aitab teil kasvõi nullist luua täielik CI/CD pipeline, tänu millele väheneb oluliselt halduse ressurss ning paraneb agiilsus. Eelkõige tõstab meie lahendus arendajate kiirust, sest vähem aega kulub reliisi paigaldamisele, testimisele ning mitme arenduse mergemisel on konfliktidele kuluv aeg kordades madalam. Tehes kasvõi iga päev automaatse CI/CD pipeline’i abil reliise, võimaldab kiirelt saada klientidelt tagasisidet ning vajadusel korrektuure teha või reliis tagasi võtta (rollback) ilma vaevata.

Analüüsime teie olemasolevaid CI/CD pipeline’e ning viime sisse parandusi, mis tõstavad efektiivsust ning vähendavad serverite koormust.

Tänapäeva CI/CD lahendused on loodud koodi põhjal, seega tulevikus saavad rakenduse arendajad vajadusel ise hallata ning pisimuudatusi teha, kui selleks peaks vajadus tekkima. Vajadusel pakume ka haldusteenust intsidentide kiireks tuvastamiseks ja lahendamiseks ning parenduste tegemiseks.

Miks valida Flodur?

Võta ühendust